Статус на сервери

Новости & информации
Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер Status % на искористеност Активно време
Balor
Ogma
Praetorian
Zeus