وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور Status بارگذاری سرور پایداری
Balor
Ogma
Praetorian
Zeus