وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Balor اطلاعات php
Ogma اطلاعات php
Praetorian اطلاعات php
Zeus اطلاعات php